התקשר אלינוהזמן משחק

תקנון הזמנת משחק

תקנון ותנאי שימוש

הזמנת משחק  בחדר הבריחה דוקטור דרים של חברת Mindbreak מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול לפיו:​

 • חובה להישמע להוראות המפעילים לכל אורך השהייה במתחם.

 • יש להגיע בזמן המשחק שנקבע ולא לאחר, על מנת להבטיח שעת משחק רצופה ומהנה.

 • במידה וקבוצה מאחרת, זמן השהות בחדר יקוזז בהתאם.

 • חל איסור לנהוג במתחם באלימות פיזית ו/או מילולית.

 • שחקנים מתחת לגיל 12 יורשו לשחק בליווי מבוגר בלבד.

 • יש להשאיר מכשירים טלפונים ותיקים בלובי באיזור המוגדר להם.

 • בעת המשחק יש להמנע מגרימת נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא.

 • Mindbreak אינה אחראית על כל נזק שייגרם לשחקן בזמן המשחק כתוצאה ממעשי אחד השחקנים או יותר.

 • בעת אישור ההזמנה אתם מאשרים שימוש בתמונות שנלקחות במתחם לצורכי פרסום.

 • במקרה שישנם משתתפי כבדי שמיעה יש לתאם מראש עם המפעילים להתאמת גרסא.

 • המתחם מצולם ומוקלט.

 • בעת ההזמנה יש לשלם מקדמה על סך 100 ש”ח לטובת שריון חלון זמן המשחק. 

 • יתרת התשלום תשולם במקום, במזומן או בכרטיס אשראי בלבד (לא ניתן לשלם בצ’קים).

 • ניתן לבטל את המשחק עד 12 שעות לפני זמן המשחק, ולקבל החזר מלא. לאחר מכן, המקדמה לא תוחזר.

 • לכל שאלה או בעיה ניתן ליצור איתנו קשר.

Mindbreak שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המשחק בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל כל הפרה של כללי המשחק ו/או התנהגות בלתי נאותה.